Tietosuojaseloste

Asiakastietojen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Elsa Ervasti Tmi

Malagankatu 5 B 36
00220 Helsinki

0505897713
elsa.ervasti@gmail.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely liittyy asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, markkinointiin sekä uusista palveluista tiedottamiseen. Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden antaman suostumuksen perusteella.

3. Rekisteriin merkittävät henkilötiedot 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja. Rekisteri sisältää em. henkilöiden yhteystietoja (nimi, osoite, sähköposti‚ puhelinnumero) sekä tietoja ostetuista tuotteista tai palveluista. Asiakastiedot ovat yleensä peräisin asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana tai verkkolomakkeen kautta.

4. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on lakiin perustuen oikeus mm. tarkastaa itsestään tallennetut henkilötiedot sekä pyytää niiden oikaisemista tai poistamista. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja peruuttaa antamansa suostumuksen. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen elsa.ervasti@gmail.com. Arvioimme edellytyksiä täyttää pyyntönne tapauskohtaisesti.

5. Tietojen luovuttaminen

Rekisteröityjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille tahoille. Palvelua voidaan kuitenkin tuottaa kolmansin tahojen toimesta tai kanssa, jolloin kyseisiä tahoja voidaan käyttää henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

6. Tietojen säilyttäminen

Henkilötiedot poistetaan kun uutiskirjeen tilaus lakkaa, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: